Úvodem

Značka Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj (dále jen RP LHMK) vznikla a byla zapsána na Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2011 za účelem podpory místní produkce. Jejím správcem je LAG Podralsko z.s.

Cílem udělování značky je prohloubení pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a zvyšování kvality regionální produkce.

Značka garantuje místní původ výrobku a jeho vazbu na oblast Lužických hor a Máchova kraje, ale také jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí, což jsou charakteristiky ceněné nejen mezi obyvateli, ale i mezi návštěvníky.

Přínos pro certifikované výrobce:

  • Propagační výhoda prostřednictvím LAG Podralsko z.s.
  • Právo používat označení zaručující původ a kvalitu výrobku/služby
  • Pravidelné informování o zdrojích, jež poskytují finanční podporu regionálním producentům

Přínos pro region:

  • Zvýšení atraktivity
  • Zkvalitňování místní produkce
  • Vznik databáze místních výrobců

Výzva k podávání přihlášek o udělení značky probíhá vždy 1x ročně. Veřejnost je o ní informována na webu RP LHMK, webu LAG Podralsko a příslušných sociálních sítích.

Těšíme se na spolupráci!